BIK,BIG czym się różnią te rejestry?

Strona główna BIK,BIG czym się różnią te rejestry?

BIK,BIG czym się różnią te rejestry?

Zastanawia Cię czy BIK i BIG to to samo?,

Nie znasz różnicy pomiędzy tymi rejestrami?.

Zapoznaj się z Naszym dzisiejszym tematem, a dowiesz się jakim rodzajem zadłużeń zajmują się te Instytucje!

BIK(Biuro Informacji Kredytowej)-Gromadzi dane dotyczące wszystkich zobowiązań zawieranych w Bankach lub SKOK-ach tych pozytywnych jak i negatywnych, działa na podstawie prawa bankowego.

Tak więc, jeżeli posiadasz zobowiązanie wobec Banków lub Skok-ów i opłacasz je terminowo Twoje dane są umieszczane w tym rejestrze. Budując pozytywną historię kredytową stajesz się wypłacalnym kredytobiorcą np. w oczach Banku, w którym starasz się o kredyt.

Natomiast, jeżeli spóźniłeś lub spóźniasz się z płatnością zobowiązania wobec tych instytucji, a okres zwłoki wynosi powyżej 60dni Twoja zaległość zostanie zamieszczona w tym rejestrze jako negatywna.

Pamiętaj, że każdorazowo kiedy starasz się o kredyt, kartę kredytową lub inne produkty Banków lub SKOK-ów Twoja historia kredytowa weryfikowana jest właśnie w BIK.

BIG- ( Biura Informacji Gospodarczej) – w Polsce działają trzy takie biura:  Krajowy Rejestr Długów (KRD), InfoMonitor oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF).

W odróżnieniu od BIK, do BIG trafiają zobowiązania wobec innych osób i firm, np. niezapłacony czynsz czy rachunek za telefon.

Każdy wierzyciel ma prawo wpisania nieterminowych zobowiązań swoich Klientów do BIG, musi jednak spełnić pewne kryteria regulowane ustawą (z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530).

Warunki umieszczenia zadłużenia w BIG są następujące:  Klient zalega ze spłatą powyżej 60 dni, na kwotę wyższą niż 200 zł oraz minęło 30 dni od powiadomienia go o zamiarze zgłoszenia jego danych do BIG.

Od niedawna Biuro Informacji Gospodarczej pozwala również na budowanie pozytywnej historii w swoim rejestrze. Jeżeli w terminie wywiązujesz się ze swoich zobowiązań, płacisz rachunki na czas i nie spóźniasz się z płatnością czynszu- jesteś wiarygodny finansowo i taka informacja może znaleźć się w BIG.

Oczywiście negatywna opinia BIG nie musi widnieć w rejestrze na zawsze. Ustawodawca dał dłużnikom możliwość „zniknięcia” z rejestru a co za tym idzie odzyskania wiarygodności finansowej w oczach przyszłych współpracowników/ pożyczkodawców itp. Aby zostać usuniętym z BIG należy spłacić całość swojego zobowiązania, a wierzyciel ma obowiązek w ciągu 14 dni poinformować o tym BIG. Po otrzymaniu takiej informacji nazwisko dłużnika jest usuwane z rejestru.

Większość firm pożyczkowych weryfikuje swoich Klientów w tym rejestrze, i też w nim umieszczane są nieterminowe płatności. Więc jeżeli ubiegasz się o chwilówkę, to brak negatywnego wpisu  w BIG, lub wpis pozytywny na pewno znacznie ułatwi otrzymanie pożyczki.,

Podsumowując, BIK- to zadłużenia w Bankach i SKOKach- zarówno pozytywne jak i negatywne.

BIG- to wszelkie płatności pozytywne i negatywne wobec  firm oraz osób.

Aby być wiarygodnym pożyczkobiorcą i w razie potrzeby bez problemu uzyskać pożyczkę- spłacaj terminowo swoje zobowiązania. Jeżeli wiesz, że nie będziesz w stanie spłacić- nie pożyczaj.